Tietosuojaseloste

 • Rekisterinpitäjä: Joutsan Kukka-Sari Ky
 • Y-tunnus: 2751056–1
 • Osoite: Länsitie 8, 19650 Joutsa
 • Yhteyshenkilö: Sari Malin, sariamalin@hotmail.com

Kerättävät tiedot ja tietojen käyttötarkoitus

Kerättävät tiedot:

 • Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Lähetyksen vastaanottajan etu- ja sukunimi, osoite ja puhelinnumero
 • Muut tilauksen toimitukseen liittyvät tiedot, kuten ovikoodi tai muut toimitukseen liittyvät tiedot

Tietojen käyttö:

 • Tuotteiden toimittaminen, palvelun toteuttaminen ja laskutus
 • Tilausvahvistuksen ja kuitin lähettäminen
 • Muu asiakassuhteeseen liittyvä yhteydenpito

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle. Käyttämämme verkkosivualustan (Webflow) kotipaikka sijaitsee Yhdysvalloissa. Tässä tapauksessa on mahdollista, että henkilötietoja käsitellään myös EU/ETA-maiden ulkopuolella.

Tietojen luovutus

Tilattujen tuotteiden ja palveluiden toimittamisen kannalta tarpeelliset tiedot voidaan luovuttaa toimituksesta vastaavalle kolmannelle osapuolelle (kuljetuspalvelu).

Yrityksen maksuliikennettä hoidetaan kolmannen osapuolen toimesta ja maksujen kannalta olennaiset tiedot täytetään palveluntarjoajan palvelussa. Maksuun liittyvät tiedot eivät tallennu järjestelmiimme, vaan maksurajapinta palauttaa meille ainoastaan tiedon maksun läpimenosta, jolloin tilaus voidaan vahvistaa.

Tietoja ei luovuteta muihin kuin yllämainittuihin käyttötarkoituksiin palvelun toteutumiseksi.


Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Tiedot tallentuvat suojattuun järjestelmään, johon on pääsy vain Joutsan Kukka-Sarin henkilöstöllä. Säilytämme tietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

Rekisteröidyn oikeudet

 • saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
 • tarkistaa tallennetut henkilötiedot
 • vaatia virheellisen henkilötiedon oikaisua
 • vaatia henkilötietojen poistamista rekisteristä
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
 • saada toimittamansa henkilötiedot tietojen siirtämiseksi toiselle rekisterinpitäjälle
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

Voit lähettää oikeuksia koskevat pyynnöt osoitteeseen sari@joutsankukka-sari.fi. Tarvittaessa pyydämme rekisteröityä todistamaan henkilöllisyytensä ja tarkentamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvää pyyntöä. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että tietoja on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti.


Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehittämisen yhteydessä tapahtuvat tietosuojaselosteen muutokset ilmoitetaan tällä sivulla.